Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Desteklerimiz

Kaynaklarımız

Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF); TOBB, KOSGEB, TESK, TOSYÖV, MEKSA ve 21 bankanın ortak olmasıyla sağlanan 278.438.892 TL tutarındaki güçlü sermayesi, 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 31.10.2016 tarih ve 2016/9538 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar” ile sağlanan 25 milyar TL Hazine kontrgarantisi Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağlanan 4,5 milyon EUR tutarlı kontrgaranti ve BTC Co.’dan sağlanan 2 milyon USD tutarlı destek ile birlikte, Türk Bankacılık Sistemi’nde KGF kefaletini haiz KOBİ kredilerinin oranını her yıl artırarak daha çok sayıda KOBİ ve KOBİ dışı işletmenin krediye erişmesine destek vermeye devam etmektedir.