Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Kaynaklarımız

Hazine Müsteşarlığı Fonu

Kefalet kuruluşları, sunulan hizmetin kamusal niteliği nedeniyle dünyadaki diğer örneklerinde de görülebileceği üzere devlet tarafından sağlanan desteklerin yararlanıcılara ulaştırılması görevini de üstlenmektedir. 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak, yararlanıcıların finansmana erişiminde büyük katkı sağlamaktadır.

Söz konusu fon 27.03.2015 tarih 6637 no’lu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye yükseltilmiştir.