Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Kefalet İşbirlikleri

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri Protokolleri

Protokol imzalanan Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin iş yeri inşasının finansmanı için kullanacakları yatırım kredilerinin KGF tarafından kefaletlendirilmesi sağlanmaktadır.