Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Banka Kredileri

Havayolu İşletmesi Destekleri

Ürün Açıklaması

KGF, Havayolu İşletmelerine ilgili bankalar tarafından dönemsel ödemeli, esnek ya da aylık eşit taksitli geri ödemesi itfa planına bağlanmış olarak kullandırılacak kredilere kefalet sağlayacaktır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş. hissedarı bankalar

Ürün Vadesi

Teminat Mektubunun süresi asgari 6 ay, azami 8 yıldır.

Kefalet Limiti

Sağlanacak kefalet tutarı yararlanıcı başına azami; filosundaki uçak sayısı 5 ve üzeri olanlara 15 milyon USD, 10 ve üzeri olanlara 25 milyon USD, 20 ve üzeri olanlara ise 45 milyon USD.

Azami KGF Kefalet Oranı

%75

Ücret ve Komisyonlar

10.000 TL başvuru ücreti yararlanıcı tarafından bir defaya mahsus ve peşin olarak ödenir.

Her yıl için bakiye kefalet tutarı üzerinden %1,5 oranında kefalet komisyonu alınmaktadır.

Başvuru Koşulları

Yararlanıcının,

  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tarifeli ticari hava taşımacılığı yapmaya yetkili kılınan şirketlerden biri olması,
  • Kredi başvurusu tarihine göre yararlanıcının Türkiye’den yurtdışına tarifeli sefer düzenleme izninin bulunması,
  • Koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı yapan ticari hava işletmesi olması.

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.