Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Banka Kredileri

Kadın Girişimci Destekleri

Ürün Açıklaması

KGF, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlayacaktır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş. hissedarı bankalar

Ürün Vadesi

Azami 5 yıldır.

Ödemesiz dönem azami 2 yıldır.

Ödemesiz döneme ilişkin faizler, ödemesiz dönemin sonunda tahsil edilecektir.

Kefalet Limiti

İşletme başına toplam kefalet limiti: 85 bin TL
Bir risk grubu kefalet limiti: 130 bin TL

Azami Kefalet Oranı

%85

Ücret ve Komisyonlar

  • Başvuru ücreti 100 TL’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %0,3 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.
  • Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin borçlu cari hesap / rotatif, doğrudan borçlandırma sistemi, katılım bankalarının cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %0,3 oranında tahsil edilecektir.

Başvuru Koşulları

  • Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
  • Kadın Girişimcinin 55 yaşını aşmamış gerçek kişi kadın şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletme olması,
  • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın altında olması,
  • Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması.

KGF’ye başvurular ilgili bankalar tarafından kefalet.kgf.com.tr üzerinden web ortamında yapılmaktadır.