Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

KOBİ Destekleri

KGF Özkaynakları

Ürün Açıklaması

İktisadi ve ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler ile bu vasıfta sayılan esnaf, sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), çiftçiler ve KGF’nin Ana Sözleşmesi’nde belirlenen/belirlenecek nitelikleri taşıyan gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere Banka tarafından kullandırılan/kullandırılacak kredilere KGF A.Ş. kendi bünyesinde yapacağı kredi değerliliği tespiti sonrasında kefalet sağlamaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş. hissedarı bankalar

Ürün Vadesi

Banka, Katılım Bankası, Finansal Kiralama Şirketi vadesi esastır.

Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır.

Azami 10 yıldır.

Ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

Kefalet Limiti

Kurum her bir yararlanıcı/grup lehine vereceği kefalet limiti 3 milyon TL’ye kadar azami % 80 oranında kefalet verebilir.

Azami Kefalet Oranı

%80

Ücret ve Komisyon

İlk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %2 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin Borçlu Cari Hesap/Rotatif, Doğrudan Borçlandırma sistemi, Katılım Bankalarının cari hesap benzeri kullandırılan kurumsal finansman desteği kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için KGF’nin kefalet limiti üzerinden peşin olarak %2 oranında tahsil edilecektir.

Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında kefalet tutarı üzerinden  % 1 oranında tahsil edilecektir.

Başvuru Koşulları

Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması gerekmektedir.

Başvurular bankalar kanalıyla kefalet.kgf.com.tr üzerinden web ortamında yapılmaktadır.