Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Banka Kredileri

Seyahat Acentesi Destekleri

Ürün Açıklaması

KGF, Seyahat Acentelerine ilgili bankalar tarafından dönemsel ödemeli, esnek ya da aylık eşit taksitli geri ödemesi itfa planına bağlanmış olarak kullandırılacak kredilere kefalet sağlayacaktır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş. hissedarı bankalar

Ürün Vadesi

  • Azami 8 yıldır.
  • Ödemesiz Dönem Azami 2 yıldır.
  • Bir yıldan uzun anapara ödemesiz dönem öngörülmesi halinde, ödemesiz döneme ilişkin faizler 1 yıllık dönemlerin sonunda tahsil edilecektir.

Kefalet Limiti

İşletme Başına Toplam Kefalet Limiti : 100 milyon TL
Bir Risk Grubu Kefalet Limiti : 120 milyon TL

Azami KGF Kefalet Oranı

%75

Ücret ve Komisyonlar

Başvuru ücreti 10.000 TL’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %1 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

Başvuru Koşulları

  • Yararlanıcının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olması,
  • Yararlanıcının Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi olması,
  • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
  • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış yararlanıcının başvuru tarihine göre bir önceki yılda Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya ülkelerinin herhangi birinden ya da birden fazlasından toplamda Türkiye’ye en az dörtyüzbin turist getirmiş olması şartları aranacaktır.

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.