Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

KGF'den Haberler

Finansmana Erişimde Yeni Sayfa Açılıyor

07/12/2016

Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu arasında daha fazla KOBİ’ye, daha hızlı, daha çok kefalet sağlayacak olan Hazine desteğine ilişkin protokol; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve KGF’nin ortağı olan 21 bankanın genel müdürlerinin katıldığı törenle  imzalandı.

Hazine’nin kredi garanti sisteminin kapsamını genişleten, KOBİ ve ihracatçıların finansmana erişim imkânlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği”ne İlişkin Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda hazırlanan protokol, Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu tarafından imzalandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Genel Müdür İsmet Gergerli arasında imzalanan protokole göre, Kredi Garanti Fonu tarafından verilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarı 20 milyar liraya yükseltildi. Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonu’na aktarılabilecek kaynağın tutarı 2 milyar lira olacak.

Kredi Garanti Fonu bu protokolle birlikte artık daha fazla KOBİ’ye daha hızlı ve daha çok kefalet verecek. Bu düzenleme bankaların daha fazla Hazine kefaleti kullanmasına yol açacak, KOBİ ile ihracatçıların krediye erişimini kolaylaştıracak.

İhracatçılara Eximbank’dan kullandıkları kredilere yüzde 100’e kadar kefalet sağlanacak. İhracatçılara bankalar aracılığıyla sağlanan diğer kredilerde ise kefalet oranı yüzde 85’e kadar çıkarılacak. İhracatçılarla birlikte KOBİ’ler de daha yüksek oranlı Hazine kefaletinden yararlanabilecekler. Yeni düzenleme ile KOBİ’lere sağlanan yüzde 75 kefalet oranı yüzde 85’e kadar yükseliyor. KOBİ’ler 3 milyon dolar’a kadar, KOBİ tanımı dışında kalan firmalar ise 50 milyon dolara kadar kefalet kullanabilecekler.

Yeni düzenlemeyle birlikte KGF; Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon ile ihracatçıya yüzde 100, KOBİ’lere ise yüzde 85’e kadar kefalet sağlayacak bir mekanizmaya kavuşuyor. Bu mekanizmayla birlikte finansmana erişimdeki sıkıntılar giderilecek, bankalardan düşük maliyetli kredi kullanımının önü açılacak. Ayrıca kefalet sisteminin de kapsamı genişleyecek. Bu da KOBİ’lere, ihracatçılara ve finans kurumlarına birçok yenilik, kolaylık ve avantajlar getirecek.

KGF özkaynaklarından verdiği kefaletlerde kullanılan Portföy Garanti Sistemi, artık Hazine kaynaklı kefaletlerde de kullanılacak. Bununla birlikte KOBİ’ler belli bir limite kadar, bankanın talebi üzerine hiç beklemeksizin kendisine verilen kredi limiti içerisinde Hazine kefaletine sahip olabilecek.

Getirilen diğer bir değişiklik ise; mevcut sistemde KGF bünyesindeki kredi onay komiteleri kaldırılıyor. Bu komiteler yerine kredi reyting sistemine geçilecek ve yeni sistem ile mevcut sistemdeki kredi onay komitesinin neden olduğu zaman kaybı ortadan kaldırılacak. Bu da sistemin daha verimli çalışmasına yol açacak.

Yeni sistemde kefalet kullandırılacak KOBİ ve ihracatçılar, KGF tarafından objektif kriterler ile belirlenecek böylelikle çok daha hızlı Hazine kefaleti olanağı sağlanacak.

İşletmelerin kredi riskinin, daha yüksek kefalet oranları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından paylaşılması sayesinde, finansal sistem tarafından daha az riskli olarak algılanacak ve Hazine kefaleti, işletmelerin daha düşük faiz oranları ile kredi kullanmaları imkanını da beraberinde getirecek.