"Bu finansman Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finance edilen ve Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları program altında çıkartılan bir garanti kapsamındadır." 

 

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.
MİKRO KOBİ'LERE MİKRO KREDİLER PROJESİ

Kuruluşumuz ile Avrupa Yatırım Fonu arasında 22/10/2010 tarihinde Avrupa Topluluğunun Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde imzalanarak Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) referansı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtılan Proje uygulamamızda Mikro Kobi'lere Mikro Krediler olarak adlandırılacaktır. Söz konusu bu Projemiz için, Avrupa Yatırım Fonu'ndan  IPA fonlarıyla finanse edilen 4,5 milyon Euro'luk kontr-garanti sağlanmıştır.

1) PROJE TANIMI:

PROJE ADI : "MİKRO KOBİ'LERE MİKRO KREDİLER" Projesi

PROJE AMACI : Ülkemiz gayrisafi milli hasılasından düşük pay alan 43 il ile diğer iller arasındaki gelişmişlik farklılığını kapatmak için bu illerde faaliyet gösteren Mikro KOBİ'leri ve girişimciliği desteklemek.

AYF'den SAĞLANAN KONTR-GARANTİ TUTARI : 4,5 Milyon Euro

AYF'NİN IPA FONLARI ARACILIĞIYLA SAĞLADIĞI KONTR-GARANTİ ORANI : % 75

PROJE KAYNAKLARI :
%75 AYF KEFALETİ
%25 KGF KONTR-GARANTİSİ

KGF KEFALET ORANI : %80
*Bu oran sabit kefalet oranıdır.

PROJE RİSK PAYLAŞIMI :
%80 KGF KEFALETİ
%20 BANKA PAYI

KGF VE BANKA RİSK PAYLAŞIM ORANI İLE ULAŞILACAK PROJE BÜYÜKLÜĞÜ: 37,5 Milyon Euro

PROJEYE BAŞVURU SÜRESİ: 2 YIL (31.12.2014 tarihine kadar uzatılmıştır)

KREDİ VADESİ:
MİNİMUM 6 AY
MAKSİMUM 3 YIL

MİKRO KOBİ: Yıllık net satış hasılatı ve aktif büyüklüğünden her biri 3.9 Milyon TL'yi aşmayan ve çalışan sayısı 10 kişiden az olan işletmeler.

PROJEYE KONU KREDİ TÜRÜ : Geri ödemeleri itfa planına bağlanmış azalan bakiyeli kredilere kefalet verilebilecektir. Gayrinakdi krediler ile BCH kredileri ve tarım faaliyetlerinin finansmanı konulu krediler bu projeden yararlanamaz.

MİKRO KREDİ LİMİTİ: 49.740.-TL

HER BİR MİKRO KREDİYE VERİLECEK KEFALET LİMİTİ: 39.792.-TL

KREDİDEN YARARLANAMAYACAK MİKRO KOBİ'LER : Çiftçiler, Silah-cephane (yapımı / temini / ticareti), alkol, tütün, kumar, insan klonlama sektörlerinden birisinde aktif olan, Başvuru tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası tarafından gönderilmiş son Memzuç kayıtlarında kanuni takipte izlenilen kredileri olan, İflas hükümlerine tabi veya borç ödeme aczi içinde olan, Mikro KOBİ'ler ile yararlanamayacaktır.

KEFALET KOMİSYON ORANI: Kefalet riski üzerinden yıllık binde beş (%0.5)

2) BAŞVURU KRİTERLERİ:

Yıllık net satış hasılatı ve aktif büyüklüğünden her biri 3.9 Milyon TL'yi aşmayan ve çalışan sayısı 10 kişiden az olan ve 12 NUTS II bölgesinde yer alan aşağıdaki illerde faaliyette bulunan ya da faaliyette bulunmak üzere yeni kurulacak olan Mikro KOBİ'ler dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki Mikro KOBİ'ler başvurabilir.

ERZİNCANERZURUMBAYBURTAĞRIKARSIĞDIR
ARDAHANMALATYAELAZIĞBİNGÖLTUNCELİVAN
KİLİSMUŞBİTLİSHAKKARİGAZİANTEPADIYAMAN
ŞANLIURFADİYARBAKIRMARDİNBATMANŞIRNAKSİİRT
HATAYKAHRAMANMARAŞOSMANİYEKAYSERİSİVASYOZGAT
KASTAMONUÇANKIRISİNOPSAMSUNTOKATÇORUM
AMASYATRABZONORDUGİRESUNRİZEGÜMÜŞHANE
ARTVİN     

Mikro KOBİ'ler bu proje kapsamında birden çok bankadan kefalet talebinde bulunmak suretiyle yararlanabilecektir. 

Bu projeden silah ve cephane, alkol, tütün, kumar, insan klonlama işlerinde aktif olarak faaliyet gösteren işletmeler ile çiftçiler ve tarımsal faaliyetlerini finanse edecek işletmeler faydalanamayacaktır.

Yapılandırılacak krediler ile kredi risklerinin kapatılması veya transfer edilmesine yönelik kredilere bu proje kapsamında kefalet verilmeyecektir.

CIP kapsamında Her Köye Bir KOBİ Projesinden yararlanmış ve başvuru tarihi itibariyle kefalet riski bulunan Mikro KOBİ'ler bu projeden yararlanamayacaktır. Ayrıca CIP Projesi kapsamında kefalet limiti tahsis edilmiş, süresi içinde henüz kullanmamış Mikro KOBİ'ler de bu projeden yararlanamayacaktır.

Mikro KOBİ'lerin kredi ihtiyaçlarının 49.740.-TL'lik dilimlere bölünebilir olması halinde bu projeden yararlanabilecektir.

Kredilerde minimum vade 6 ay, maksimum vade 3 yıl olacaktır.

Bu proje kapsamında kefalet komisyon oranımız kefalet riski üzerinden yıllık % 0.5 olarak uygulanacaktır.


3) BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ:

Projeye başvuru süresinin son tarihi 31.12.2014'dür.

Talepler Bankalar aracılığıyla KGF Şubeleri üzerinden yapılacaktır.

*İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (NUTS), AB'de, kullanılan istatistiki bölge sınıflandırmasının adıdır. Eurostat (Avrupa İstatistik Kurumu) tarafından geliştirilen NUTS sınıflandırılması, etkin bir biçimde, bölgesel politika çerçevesini oluşturarak ve bölgeleri karşılaştırarak bölgesel istatistikleri toplamayı sağlar. Bölgeler, nüfuslarına bağlı olarak NUTS II veya III olarak sınıflandırılır. Türkiye NUTS sınıflandırma sistemine 2002'de kendisini uyarladı. Türkiye'de 12 NUTS I, 12 NUTS II ve 81 NUTS III bölgesi vardır. Kaynak: http://www.avrupa.info.tr/

 
ANASAYFA  |  KGF HAKKINDA  |  KGF ve KEFALET  |  RAKAMLARLA KGF  |  ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ  |  ERİŞİM  |  İLETİŞİM FORMU  |  HABERLER
Bilgi Toplumu Hizmetleri  |  KGF  |  Kredi Garanti Fonu A.Ş.  |  Bütün hakları saklıdır - 2014