Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

Tarihçe

Temmuz 1991

Kredi Garanti Fonu'nun kuruluşu

Aralık 1992

Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ile Finansman Sözleşmesi ve Türk Kredi Garanti Fonu İşletme Masrafları Projesi Sözleşmesinin İmzalanması

Temmuz 1993

Milletlerarası Antlaşma ile KOBİ’ler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulması

Ağustos 1993

Halk Bankası ile Protokol İmzalanması

Temmuz 1994

İlk Kredi Kefaletinin Verilmesi

Temmuz 1994

Merkez Onay Komisyonunun Kurulması

Temmuz 1995

Kurumlar Vergisi Muafiyeti Sağlanması

Ağustos 1995

KOSGEB’in Ortaklık Yapısına Katılması

Mart 1996

Halk Bank’ın Ortaklık Yapısına Katılması

Haziran 1996

İstanbul (İkitelli) Şubesi'nin Açılması

Mart 1998

GTZ ile Proje Anlaşmasının Sona Ermesi

Haziran 2002

Garanti Bankası ile Protokol İmzalanması

Nisan 2003

Şekerbank ile Protokol İmzalanması

Nisan 2003

Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisinden İstisnanın Sağlanması

Haziran 2003

Vakıflar Bankası ile Protokol İmzalanması

Ekim 2003

Yapı Kredi Bankası ile Protokol İmzalanması

Haziran 2004

Tekstilbank ile Protokol İmzalanması

Ekim 2004

Albaraka Türk ile Protokol İmzalanması

Kasım 2004

AYF Kontrgarantisinin Sağlanması

Haziran 2005

Garanti Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması

Haziran 2005

Türk Ekonomi Bankası ile Protokol İmzalanması

Eylül 2005

Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliğine Üye Olunması

Eylül 2005

Finansbank ile Protokol İmzalanması

Şubat 2006

Asya Katılım Bankası ile Protokol İmzalanması

Şubat 2006

Halk Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması

Nisan 2006

Denizbank ile Protokol İmzalanması

Eylül 2006

Sermayenin Arttırılması

Ekim 2006

Ziraat Bankası ile Protokol İmzalanması

Ocak 2007

Türkiye Finans Katılım Bankası ile Protokol İmzalanması

Şubat 2007

Ak Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması

Şubat 2007

Finans Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması

Mayıs 2007

Fortis Bank ile Protokol İmzalanması

Ağustos 2007

Türkiye İş Bankası ve İş Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması

Aralık 2007

Nurol Yatırım Bankası ile Protokol İmzalanması

Ocak 2007

Sermayenin Arttırılması

Ocak 2008

Türk Eximbank ile Protokol İmzalanması

Nisan 2008

Alternatifbank ile Protokol İmzalanması

Nisan 2008

BTC Co.-KGF A.Ş.-T.C.Ziraat Bankası A.Ş. arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Güzergahında Yerleşik İşletmelere Yönelik Kredi Destek Projesi'nin İmzalanması

Temmuz 2008

Türkiye Kalkınma Bankası ile Protokol İmzalanması

Şubat 2009

S.S. Marmara Birlik Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ürün Alımı Finansman desteği

Şubat 2009

Ankara Barosu Başkanlığı ile Protokol İmzalanması

Nisan 2009

H.S.B.C Bank A.Ş. ve ING Bank A.Ş. ile Protokol İmzalanması

Haziran 2009

Anadolu Bank A.Ş. - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.- Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. – TEB Finansal Kiralama A.Ş.- Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması

Temmuz 2009

Sermayemizin 240 Milyon TL'ye yükseltilmesi

Eylül 2009

Eurobank Tefken A.Ş. ile Protokol İmzalanması

Ekim 2009

Hazine'den Kuruluşumuza 1 Milyar TL'lik destek sağlanması ve 20 bankanın ortaklık yapımıza katılması; Hazine ile imza töreni

Ekim 2009

Fortis Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması

Kasım 2009

Türkland Bank A.Ş. ile Protokol İmzalanması

Aralık 2009

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması

Ocak 2010

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ile Protokol İmzalanması

Mart 2010

EFG Finansal Kiralama ile Protokol İmzalanması

Mart 2010

CIP (Competitiveness and Innovation Programme) kapsamında AYF ile Her Köye Bir KOBİ Projesi Kontrgaranti Anlaşması

Nisan 2010

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Protokol İmzalanması

Temmuz 2010

IPA (Instrument Pre-Accession) kapsamında AYF ile Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Kontrgaranti Anlaşmasının İmzalanması

Şubat 2014

Portföy Garantisi Sisteminin Uygulanmaya Başlanması

Şubat 2014

TÜBİTAK İle Transfer Ödemesi Kefalet Protokolünün İmzalanması

Haziran 2014

KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolünün İmzalanması

Haziran 2014

TEB Girişim Bankacılığı Kapsamında Kredilendirilecek Girişimcilere Kefalet Desteği Protokolünün İmzalanması

Haziran 2014

TTGV'nin KOBİ Desteklerine Kefalet Teminatı Protokolünün İmzalanması

Ekim 2014

Garanti Bankası ile Garantili Kadın Girişimcilerin Kredilendirilmesine İlişkin Kefalet Desteği Protokolünün İmzalanması

Şubat 2015

Hazine Müsteşarlığı’nın desteğini haiz olmayan Kredi Garanti Fonu kefaletlerini 2.Grup Teminatlar Derecesine Yükselten Yönetmelik Değişikliğinin Resmi Gazete'de Yayımlanması

Nisan 2015

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanabilecek Desteğin Üst Sınırının 2 Milyar TL.’ye Yükseltilmesine İmkan Sağlamak üzere Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 20. Maddesinde Yapılan Değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanması

Nisan 2015

Ziraat Katılım Bankası ve Alternatifbank'ın KGF Ortaklık Yapısına Katılmaları