Kredi Garanti Fonu

ENGLISH

İmalat Sektörü Destekleri

İmalat Sektörü Destekleri

Ürün Açıklaması

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş. hissedarı bankalar

Ürün Vadesi

Kefalet Limiti

Kefalet üst limiti azami 4.500.000 TL’dir.

Azami KGF Kefalet Oranı

%85

Ücret ve Komisyonlar

Başvuru ücreti 500 TL.’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak % 1 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.

Başvuru Koşulları

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.