Kefalet kuruluşları, sunulan hizmetin kamusal niteliği nedeniyle dünyadaki diğer örneklerinde de görülebileceği üzere devlet tarafından sağlanan desteklerin yararlanıcılara ulaştırılması görevini de üstlenmektedir. 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak, yararlanıcıların finansmana erişiminde büyük katkı sağlamaktadır.

Söz konusu fon 27.03.2015 tarih 6637 no’lu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye yükseltilmiştir.

2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 31.10.2016 tarih ve 2016/9538 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar” ile Hazine tarafından taahhüt edilen kaynak 25 milyar TL’ye çıkmıştır.