YILLAR İTİBARİYLE KEFALET TALEPLERİNİN KARŞILANMA DURUMU (TL)
(ÖZKAYNAK+HAZİNE 1994-2016)
DÖNEM Talep Edilen Kefaletler
(Gelen Talep)
Verilen Kefaletler
(Onaylanan Talepler)
Kullandırılan Kefaletler
(Açılan Talep)
KOBİ Sayısı Kredi Tutarı Kefalet Tutarı KOBİ Sayısı Kredi Tutarı Kefalet Tutarı KOBİ Sayısı Kredi Tutarı Kefalet Tutarı
1994-2012 18.946 10.034.354.834 7.273.973.837 12.615 5.961.117.226 4.230.867.690 8.036 3.867.335.534 2.806.833.626
2013 4.107 2.704.616.086 2.017.920.732 2.462 1.467.406.113 1.061.378.253 2.118 1.007.778.894 760.575.736
2014 5.662 3.115.261.712 2.341.999.214 4.233 1.887.621.435 1.391.917.903 4.579 1.353.449.105 1.049.795.242
2015 8.764 5.626.880.473 4.237.564.532 6.015 3.324.047.085 2.445.967.341 4.736 2.417.635.842 1.848.791.475
2016 30.220 14.387.448.543 11.388.989.893 23.365 9.579.927.724 7.375.030.469 19.506 6.681.693.217 5.127.824.694
1994-2016* 65.628 39.697.356.514 30.083.622.049 47.450 24.633.598.216 18.287.718.263 37.180 16.341.609.824 12.316.949.883
* Yıllık rakamların toplamında oluşan farklılıklar,  yabancı para kefaletlerin hesaplanması için yıl sonlarındaki kurların kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
1994-2015 yılları arasında kefalet verilen toplam KOBİ sayısından daha fazlası (%52'si) 2016 yılında gerçekleştirilmiştir.