İşletme başına belirlenen limitin aşılmaması ve portföy limitinin dolmamış olması koşuluyla bir portföyden bir işletmeye birden çok kredi kullandırılabilir.

İşletmenin birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınır.