Kredi değerliliğine bağlı olarak bir KOBİ, hem KGF’nin özkaynağı hem de Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefalet desteğinden tanımlanan limitler dahilinde ayrı ayrı yararlanabilir.