Standart bir kefalet uygulaması bulunmamaktadır. KGF, sermayesine dayalı olarak verdiği kefaletlerin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC Co.), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi kurum ve kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

Örneğin, Portföy Limit Sisteminde;

Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde, KGF bankalardan ayrı bir mali istihbarat süreci yürütmemektedir. Banka üzerinden gelen kefalet taleplerini kredi değerliliği bakımından inceleyerek karara bağlamaktadır. Kendi sermayesinden verdiği kefaletlerde de, bankalardan ayrı olarak içsel derecelendirme sistemi ile işletmelerin kredi değerliliğini araştırmaktadır.

Portföy Garanti Sistemi’nde (PGS) ise;

kefalet karar süreçlerinde KGF yer almamaktadır. KGF kefaletiyle kredi kullandırma inisiyatifi doğrudan bankalara bırakılmıştır.

AYF ve BTC’den sağlanan destekler üzerinden verilecek kefaletlerde, bu kurumlar ile yapılan protokol hükümleri esas alınmaktadır.

Ayrıca desteklerin türlerine göre risk paylaşım oranlarında ve kefalet üst limitlerinde de farklılıklar olabilmektedir.