IPA Greater Anatolia Guarantee Facility (GAGF) – Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK)

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mali işbirliği çerçevesinde KOBİ kredilerinden düşük pay alan ve kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan, nispeten az gelişmiş 43 ilde vereceği kefaletler için 4,5 milyon EUR tutarlı kontrgaranti sağlanmıştır.

Bu kontrgarantiye istinaden 2011 yılında başlayan projede 2014 yılında Portföy Garantisi Sistemi (PGS) uygulamaya alınarak 9 banka ile PGS protokolü yapılmış ve 9 ay gibi çok kısa bir zaman diliminde proje hedeflerine ulaşılmıştır.

PGS sistemi ile gelen başarılı uygulamanın ardından 2015 yılında program süresinin uzatılmasına karar verilmiş ve 9 milyon EUR tutarlı ilave bir kontrgaranti desteği sağlanmıştır.

2015 Eylül’de başlayan ikinci fazın 2017 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

 • Proje büyüklüğü: 112,5 milyon 1€ (Faz I + Faz II)
 • AYF kontrgaranti tutarı: 13,5 milyon €
 • Proje kaynakları: %75 AYF kontrgarantisi, %25 KGF özkaynağı
 • Proje risk paylaşımı: %60 AYF, %20 KGF, %20 Banka
 • Hedeflenen kefalet hacmi: 90 milyon € (Faz I + Faz II)
 • Gerçekleşen kefalet hacmi: 72.459.352,50 milyon € (Mart ’18 itibarıyla)
 • Gerçekleşme oranı: % 80
 • Kefalet işlem sayısı: 5711

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) – Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı

KGF ve AYF arasında 27 Ocak 2010 tarihinde imzalanan “Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı” çerçevesinde “Her Köye Bir KOBİ” isimli proje başlatılmıştır. Projenin amacı; KOBİ’leri geliştirmek, yeni yatırımları desteklemek, kırsal kesimde girişimciliği ve istihdamı artırmaktır.

KOBİ’lerin KGF’ye ortak olan bankalardan talep edecekleri krediler için, Proje kapsamında AYF’den sağlanan kontrgarantiye istinaden, KGF ve AYF arasında %50 eş garanti ile kefalet imkânı doğmuş olup, hedeflenen 112,5 milyon EUR tutarındaki kredi hacmine ulaşılarak Proje 26 Ocak 2013 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır.

 • Proje büyüklüğü: 112,5 milyon €
 • AYF kontgaranti tutarı: 2.925.000 €
 • Kontgaranti vadesi: 8 yıl
 • Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF kefaleti
 • Proje risk paylaşımı: %40 AYF, %40 KGF, %20 Banka
 • Hedeflenen kefalet hacmi: 90 milyon €
 • Gerçekleşen kefalet hacmi: 88.646.830 €
 • Gerçekleşme oranı: %98
 • Kefalet işlem sayısı: 689

Multi-Annual Implementation Programme (MAP) – Çok Yıllı Program

KOBİ’lerin yatırım finansmanında uzun vadeli kredi ihtiyacını karşılamaya yönelik program kapsamında Avrupa Yatırım Fonu’nun kont-garantisinden yararlanılmış,  program 2004-2007 yılları arasında başarıyla uygulanmıştır.