Organize Sanayi Bölgeleri Protokolleri

Protokol imzalanan Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin iş yeri inşasının finansmanı için kullanacakları yatırım kredilerinin KGF tarafından kefaletlendirilmesi sağlanmaktadır.