Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF); TOBB, KOSGEB, TESK, TOSYÖV, MEKSA ve 21 bankanın ortak olmasıyla sağlanan 278.438.892 TL tutarındaki güçlü sermayesi, 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 31.10.2016 tarih ve 2016/9538 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar” ile sağlanan 25 milyar TL Hazine kontrgarantisi Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağlanan 4,5 milyon EUR tutarlı kontrgaranti ve BTC Co.’dan sağlanan 2 milyon USD tutarlı destek ile birlikte, Türk Bankacılık Sistemi’nde KGF kefaletini haiz KOBİ kredilerinin oranını her yıl artırarak daha çok sayıda KOBİ ve KOBİ dışı işletmenin krediye erişmesine destek vermeye devam etmektedir.

  • KGF Özkaynakları
  • Hazine Müsteşarlığı Fonu
  • Avrupa Yatırım Fonu (EIF)
  • Bakü – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı Projesi Şirketi (BTC Co.)
Ürün Açıklaması

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski) %100’ü oranında KGF kefaleti sağlanmaktadır.

Ürün Vadesi

Kefalet/aval vadesi konusunda ilgili EXIMBANK kredisinin vadesi esastır. KGF tarafından Türk Eximbank’a gönderilen “Niyet Mektubu”nun düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullandırılmayan kredilerde KGF’nin kefaleti veya avali son bulur.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Türk Eximbank

Kefalet Limiti

KGF’nin her bir yararlanıcı lehine vereceği kefalet/aval limiti 2 milyon TL veya muadili yabancı paradır.

Bir risk grubu için kefalet/aval limiti 2,5 milyon TL dir.

Azami Kefalet Oranı

%100

Ücret ve Komisyon

KGF, kefil olduğu her tür kredi için kredinin türüne ve vadesine bağlı olarak, kefil olduğu tutar üzerinden her yıl için komisyon alır.  Bir yıldan uzun vadeli kefalette/avalde bulunduğu kredilerde ise; her yıl için risk üzerinden komisyon alacağını tahsil eder.

Aval işlemleri dahil KOBİ’lerden tahsil edilecek yıllık kefalet komisyon oranları; KOBİ’lerin kredi değerliliğine, ihracat potansiyeline, kredinin türü ve vadesine, grup riski dahil kredi tutarına bağlı olarak işlem bazında belirlenir.

Kefalet/aval komisyonları yıllık oran üzerinden dönemsel (6 aylık) olarak hesaplanmaktadır.

Yabancı para üzerinden verilen kefaletlerde kefalet komisyonu, kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil olunur.

Yabancı para üzerinden verilen avallerde ise her aval için, aval komisyonu bono vadesi kadar T. Eximbank tarafından kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil olunur.

Başvuru Koşulları

Firmanın ihracatçı KOBİ olması.