KGF olarak varlık nedenimiz, işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktır. En somut ifadesiyle, temel faydamız KOBİ’lerin kefalet derdine derman olmak, “üreten Türkiye’nin teminatı” olmaktır.

Teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkararak KOBİ’ler için oldukça hayati bir işlev üstleniyoruz. Kredi piyasasının etkin çalışmasını sağlayarak ve KOBİ’lerin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini mümkün kılarak ülke ekonomisine benzersiz bir fayda sağlıyoruz.

KGF’nin işletmelere sağladığı destek, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve istihdamın artırılması sonuçlarına da hizmet ediyor. Bu sonuçlar, ülkemizin kalkınma ve büyüme yolundaki öncelikli hedefleriyle de bire bir örtüşüyor. Yani KGF, misyonuyla sadece KOBİ’ler için değil, tüm Türkiye’nin ekonomisi için stratejik bir şirkettir.

Bizim için büyüme, destek verdiğimiz KOBİ, sektör ve havzaların rekabet güçlerinin artırılarak büyümesi demektir. Ekonomimiz içinde faal olan, bugün için nispeten zayıf görünse de gelecek vadeden şirketlere sağladığımız toplam desteğin katlanarak artması demektir. Toplam krediler içindeki KOBİ payının artırılması demektir. İç ve dış kaynaklardan yeni finansman imkanlarının bulunması ve ekonomi içindeki katkımızın düne kıyasla çok daha fazla artırılması demektir.

Stratejik olarak KOBİ'lerin hayatta kalmalarına değil, daha rekabetçi işletmeler olarak varlıklarını ve etkilerini sürdürmelerine odaklanıyoruz.

Temel yaklaşım olarak yenilikçi işletmeleri destekleyen, onların büyümelerine, üretimlerini artırmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine öncelik veren bir iş planımız da var. İnovasyon alanına odaklanmış işletmelerin desteklenmesine önem ve öncelik vermemizin asıl nedeni, Türkiye’nin daha sağlıklı büyümesine, ihracat kalemlerini zenginleştirmesine, insanlarımıza yeni ve katma değeri yüksek istihdam olanakları sağlanmasına hizmet etmek.

KGF ekonomi ve finans dünyasındaki bütün önemli kurumların ortak olduğu, bağımsız bir özel şirket olarak yoluna devam ediyor. Ve sağladığı tüm bu faydalardan dolayı KGF, reel sektörün akredite kefalet fonu olmayı hak ediyor.

Bugüne kadar önemli başarılara imza atan KGF, bundan sonra da başarılarını katlayarak artıracak, hizmet kalite çıtasını hep bir üst seviyeye çıkarmaya devam edecektir.

Müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızdan aldığımız destek ile “üreten Türkiye’nin teminatı” olmaya devam edeceğiz. Ve, yapacağımız her şeyi ekonomimizin ve şirketlerimizin rekabet gücü artsın diye yapıyor olma yolunda yılmadan ilerleyeceğiz.

İsmet Gergerli

Genel Müdür