IPA Greater Anatolia Guarantee Facility (GAGF) – Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK)

 
Ürün Açıklaması

Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler Projesi, KGF ve AYF arasında 22 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Topluluğu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde imzalanarak Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) referansı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtılmıştır. Türkiye’deki bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla, Türkiye’deki 43 ilde yer alan KOBİ’lere yönelik geliştirilen projenin uygulama süreci KGF tarafından yürütülmektedir.

Proje büyüklüğü: 75 milyon € (Faz I + Faz II)

AYF kontrgaranti tutarı: 4,5 milyon €

Proje kaynakları: %75 AYF kontrgarantisi, %25 KGF kefaleti

Proje risk paylaşımı: %60 AYF, %20 KGF, %20 Banka

Hedeflenen kefalet hacmi: 90 milyon € (Faz I + Faz II)

Gerçekleşen kefalet hacmi: 72.459.352,50 milyon € (Mart ’18 itibarıyla)

Gerçekleşme oranı: %80

Kefalet işlem sayısı: 5711

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

 Avrupa Yatırım Bankası (EIF)

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

 Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş.,  Türkiye İş Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş.

 

Ürün Vadesi

Vade  minimum 6 ay, maksimum 36 aydır.

 

Kefalet Limiti

KOBİ başına limit 70.000 TL’dir.

 

Azami Kefalet Oranı

%80

 

Ücret ve Komisyonlar

Komisyon oranı yıllık %0,5.

 
Başvuru Koşulları

Çalışan sayısı son iki yıl sonu ve başvuru tarihi itibarı ile 9’u geçmeyen ve yıllık net satış hasılatı ya da aktif büyüklüğünden herhangi birisi son iki yıl sonu itibarı ile 2 Milyon Euro’yu aşmayan Mikro KOBİ’ler projeden yararlanabilecektir.

Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.