Ürün Açıklaması

KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için KOBİ’ler lehine KGF A.Ş. tarafından doğrudan kefalet sağlanmaktadır.

Ürün Vadesi

Kefalet vadesi konusunda ilgili KOSGEB destek programının vadesi esastır. Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 6 aydır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KOSGEB

Kefalet Limiti

İşletmenin aynı anda birden fazla KOSGEB destek programından geri ödemeli destek alması durumunda KGF tarafından KOSGEB’e hitaben bir işletme lehine verilecek kefalet limiti Kurul Kararları’nda belirtilen geri ödemeli destek tutarlarının toplamını geçmemek üzere 1 milyon TL’dir.

Bir risk grubunu oluşturan işletmeler lehine verilecek toplam kefalet limiti ise 1,5 milyon TL’dir.

Bu limitin hesaplanmasında işletmenin KGF özkaynaklarından kullandığı mevcut kefalet riskleri de göz önüne alınacaktır; ancak işletme lehine KGF tarafından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Fonundan verilen kefalet riskleri dahil edilmeyecektir.

Azami Kefalet Oranı

%100

Ücret ve Komisyon

KGF, KOSGEB tarafından “Destek Kefalet Mektubu” iade edilinceye kadar her yıl için kefalet riski üzerinden, karşılık ve kefalet vadesine göre işletmeden yıllık %0,75 oranında kefalet komisyonu tahsil eder.

İşletme ayrıca, KGF’nin ilgili banka hesabına bir kereye mahsus olmak üzere toplam 500 TL başvuru ve inceleme ücreti yatıracaktır.

Başvuru Koşulları

Firmanın KOSGEB’den destek ödemesi almaya hak kazanan işletmelerden biri olması.

 

Doğrudan Başvuru İçin;

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/kosgeb-geri-odemeli-destekleri-icin-kefalet