HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETLERİNDE YENİ DÖNEM…

 

           Kredi Garanti Fonu, kefalet talepleri için onay süreçlerini tamamen objektif kriterlere dayanarak tamamlamaktadır.

 

               - Portföy Garanti Sistemi kapsamındaki kefalet işlemlerinde bankalarca yapılan kredi değerlendirme süreci esas
                  alınmaktadır. KGF tarafından herhangi bir kredi değerlendirme işlemi yapılmamaktadır.
              - Portföy Garanti Sistemi kapsamının dışındaki kefalet işlemlerinde Banka ratingleri dikkate alınarak tahsis yapılmaktadır.
         Yeni dönemde;
              - Tahsis işlemleri, Rating Sistemi ve Portföy Garanti Sistemi ile yürütülecektir.
              - SGK ve Vergi Dairesine muaccel hale gelmiş borcu olmayan firmalar sistemden yararlanabilmektedir.
                 Ancak, muaccel hale gelmiş borcun kefalet sağlanacak kredinin %20’sini aşmaması ve kullanılacak
                kredi ile ödenmesi durumunda da kefalet verilebilmesi mümkündür.
             - KOBİ’lerin kefalet üst limiti 3 milyon USD’dir.
             - KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeler de sistemden yararlanabilecektir. Üst limit 50 milyon USD’dir.
             - Eximbank kredileri için %100’e kadar kefalet sağlanacaktır.

 

               Hazine Destekli KGF kefaletleri ile ilgili detaylar için tıklayınız…