İMALATA DAYALI İTHAL İKAMESİ DESTEK PAKETİ

Ürün Açıklaması

01/01/2020 tarihinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri veya 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan 3 üncü bölge illerinin aynı Kararın EK-7’sinde yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sahip işletmelerin yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla kullanılacak kredilerin teminatlandırılması hedeflenmektedir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Ürün Vadesi

Asgari 6 ay, Azami 24 ay ödemesiz dönem dahil, azami 120 ay

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ

35 Milyon TL

% 90

KOBİ Dışı

250 Milyon TL

%85

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Yatırım kredileri (Finansal Kiralama İşlemleri dahil)

Yararlanıcılara Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranı

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredilerde aşağıdaki faiz oranları aşmamak kaydıyla işlem yapılması beklenmektedir. (Yapılandırma işlemlerinde faiz oranları kendi koşullarında değerlendirilir.) Kredilerin sabit veya değişken faiz oranlı olarak kullandırılması her bir işlem bazında banka tercihine göre belirlenecektir.

  • Sabit Faiz Oranı Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  1. 0-5 yıl vade aralığında kullandırılacak kredilerde (5 yıl dahil) : TLREF+1,50
  1. 5-10 yıl vade aralığında kullandırılacak kredilerde : TLREF+2,50
  • Değişken Faiz Oranı TLREF Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değişken Faiz Oranı: TLREF + 1,00

Ücret ve Komisyon Oranları

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.

Özel Şartlar

  • 01/01/2020 tarihinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri veya 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan 3 üncü bölge illerinin aynı Kararın EK-7’sinde yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesi aranacaktır.
  • Tek seferde yapılacak 100.000 TL üzeri yatırıma ilişkin harcamalar sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.