KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
Ürün Açıklaması

KGF, Seyahat Acentelerine ilgili bankalar tarafından dönemsel ödemeli, esnek ya da aylık eşit taksitli geri ödemesi itfa planına bağlanmış olarak kullandırılacak kredilere kefalet sağlayacaktır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

KGF A.Ş.’ye ortak olan Bankalar ile KGF’ye ortak olan bankaların hakim ortak olduğu finansal kiralama şirketleri veya KGF’ye ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

Ürün Vadesi

İşletme kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 5 yıl, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıldır.

Yatırım kredilerinde ise vade asgari 6 ay, azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönemi  azami 3 yıldır. (Azami yılda 1 defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir.)

Kefalet Limiti

KOBİ’ler için işletme / grup başına azami kefalet limiti azami: 120 milyon TL

Azami KGF Kefalet Oranı

%85

Ücret ve Komisyonlar

Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder.

“18 Mart tarihinden önce alınmış olan kefaletlerle ilgili yararlanıcılardan izleyen yıl komisyonları tahsil edilmeye devam edilecektir.”

Başvuru Koşulları

Yararlanıcının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olması,

Yararlanıcının Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi olması,

Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış yararlanıcının başvuru tarihine göre bir önceki yılda Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya ülkelerinin herhangi birinden ya da birden fazlasından toplamda Türkiye’ye en az dörtyüzbin turist getirmiş olması şartları aranacaktır.

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılmaktadır.

31.08.2020 Tarihli;

İŞLETME (ADET)1064946

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)503400

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)593300

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)