KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.

Ürün Açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük etmek ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımları desteklemek üzere proje sahibi KOBİ’lere yapılan Geri Ödemesiz Destek ön ödemelerinin KGF kefaleti ile teminatlandırılması amaçlanmaktadır.

Ürün Vadesi

Kefalet vadesi, firma ile Bakanlık arasında imzalanan proje sözleşmesinde belirtilen proje destek bitiş tarihine, Bakanlık tarafından öngörülen sürenin ilavesiyle belirlenir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kefalet Limiti

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında Bakanlık tarafından uygunluk verilen Geri Ödemesiz Destek ön ödeme tutarını geçmemek üzere azami 1.000.000-TL dir.

Azami Kefalet Oranı

%100

Ücret ve Komisyon

Başvurunun işleme alınabilmesi için her bir Geri Ödemesiz Destek kapsamında ön ödeme kefalet başvurusuyla birlikte bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL başvuru ücretinin KGF hesaplarına yatırılmış olması koşulu aranır.

KGF, verilen kefalet tutarı üzerinden vadeye göre değişen kefalet komisyonunu tek seferde peşin olarak tahsil eder.

 

Kefalet Mektubu Vadesi        Toplam Komisyon Oranı

6-12 ay vade                                       % 1,5

13-24 ay vade                                     % 2,5

25-30 ay vade                                     % 3,0

31-36 ay vade                                     % 3,5

37-42 ay vade                                     % 4,0

 

Başvuru Koşulları

İşletmenin;

  • KOBİ olması,
  • Bakanlık tarafından Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında Geri Ödemesiz Destek almaya hak kazanmış olması,
  • Daha önce  Bakanlık tarafından desteklenen herhangi bir projesinde teminat mektubunun nakde çevrilmemiş olması,
  • İflas, fesih, konkordato, iflasın ertelenmesi sürecinde olmaması,
  • Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya üçüncü kişiler tarafından icrai takibinin bulunmaması,
  • Başvuru sırasında vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması,

 

Doğrudan Başvuru İçin;

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bilim-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-destekleri-icin-kefalet

10.11.2017 itibariyle

İŞLETME (ADET)358677

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)197300

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)220100

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)

Duyuru & Haber

KREDİ GARANTİ FONU VE KfW’DAN İŞBİRLİĞİ

Kredi Garanti Fonu yönetimi yeni işbirlikleri ve görüş alışverişi için Almanya’da bir takım temaslarda bulundu.

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli ve beraberindeki heyet Frankfurt ziyareti kapsamında ilk olarak Alman Kalkınma Bankası (KfW) yetkilileri ile iki kurumun son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı ve ortak misyon olan KOBİ finansmanı konusunda karşılıklı görüş alışverişi ile olası işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi için bir araya geldi.