Kurum tarafından 3 ay içinde iki defa incelendiği halde uygun görülmeyen talepler, son ret bildirim tarihinden sonra bir çeyrek mali veri dönemini geçmesini müteakip yeniden değerlendirmeye alınabilir.