Ürün Açıklaması


Mal ve hizmet üretimine, serbest meslek ya da ticari faaliyete yönelik yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren sahibi kadın olan gerçek kişi işletmeler ile ortaklarının en az % 50’si kadın olan tüzel kişi işletmeler ve kadın kooperatiflerinin desteklenerek kadın girişimciliği ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Emlak Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Ürün Vadesi


Yatırım Kredisi İçin:

 • Azami 12 Ay Ödemesiz Dönem
 • Azami 60 Ay vade (ödemesiz dönem dahil)

İşletme Kredisi İçin:

 • Azami 12 Ay Ödemesiz Dönem
 • Azami 36 Ay vade (ödemesiz dönem dahil)

31/12/2024 tarihini aşmamak üzere;

-Kredi tipi bölümünde yer alan ve niteliği uygun olan kredi ürünleri için azami 12 ay kullandırım dönemi (bankacılık uygulamaları doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde kullandırım süresine 1 ay ilave edilebilir.)

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

 

 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinde
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

 1. Yatırım Kredisi (**)
  1. Taksitli Kredi
  2. Finansal kiralama dahil katılım bankacılığına uygun diğer yöntemler.

*Katılım Bankaları, Debit/Ticari Karta Bağlı olmaksızın katılım bankacılığına uygun yöntemlerle kullandırım yapabilecektir

** İşbu destek paketi kapsamında, yatırım kredisi kullanan yararlanıcılar kullandıkları yatırım kredisinin %10’unu aşmayacak şekilde yatırım kredisine ilave olarak aynı kredi verenden olmak şartı ile işletme kredisi kullanabilir. Her halükârda, kullanılan yatırım kredileri ile işletme kredilerinin toplamı yatırım tutarının %70’ini geçemeyecektir.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir
 •  

 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir

 

Özel Şartlar


 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 •  

 • Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacaktır.