Ürün açıklaması

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak, uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen, banka tarafından işletmelere kredi kullandırılmasını müteakip faiz/kâr payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı finansal destektir.

Söz konusu uygulama KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan ve Protokolde tanımlanan işletme türlerine giren işletmeleri kapsar. İşletme türleri şunlardır:

  • Girişimci İşletme,
  • Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme,

Protokol kapsamındaki kredi türleri şunlardır:

  • İşletme Kredisi,
  • Makine Teçhizat Kredisi,

 

Kefalet için Kullanılan Kaynak 

KGF A.Ş. Özkaynağı

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank T.A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş.,  QNB Finansbank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

 

Ürün Vadesi

İşletme Kredilerinde 12 ve 18 ay, Makine Teçhizat Kredilerinde 12, 18, 24, 30 ve 36 ay olarak dikkate alınacaktır.

 

Kredi Limiti :

Girişimci İşletme için kredi üst limiti azami 50.000 (ellibin) TL’dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 70.000 (yetmişbin) TL’dir.

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti azami 500.000 (beşyüzbin) TL’dir.

 

Azami Kefalet Oranı :

% 80

 

Ücret ve Komisyonlar :

Başvuru ücreti : 500 TL

Komisyon oranı : yıllık % 1

 

Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.