Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2023/7550 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2 Eylül 2023 tarih, 32298 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2023/6882 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2 Mart 2023 tarih, 32121 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2022/5966 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (12 Ağustos 2022 tarih, 31922 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2022/5539 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (10 Mayıs 2022 tarih, 31832 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/3371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (06 Ocak 2021 tarih, 31356 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2020/2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (30 Mart 2020 tarih, 31084 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2019/793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (28 Şubat 2019 tarih, 30700 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2019/681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (30 Ocak 2019 tarih, 30671 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/162 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (11 Ekim 2018 tarih, 30562 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/11177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (01 Ocak 2018 tarih, 30288 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (10 Mart 2017 tarih, 30003 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (22 Kasım 2016 tarih, 29896 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/8771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (21 Nisan 2016 tarih, 29691 sayılı Resmi Gazete)


2015/7331 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı”nda değişiklik yapılmasına dair 2015/8310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (18.12.2015 tarih, 29566 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına sağlanacak Hazine desteğinin üst sınırının 2 Milyar TL.’ye, gemi inşa sanayiine verilecek kefaletler toplamının üst sınırının 5 Milyar TL.’ye, KGF’nin Hazine desteği kapsamında vereceği kefaletler toplamının üst sınırının ise 15 Milyar TL.’ye yükseltilmesine ilişkin “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usül Ve Esaslar Hakkında Karar”da değişiklik yapılmasına dair 2015/7715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (24 Haziran 2015 tarih, 29396 sayılı Resmi Gazete)


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanabilecek Desteğin Üst Sınırının 2 Milyar TL.’ye Yükseltilmesine İmkan Sağlamak üzere 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 20. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan (07 Nisan 2015 tarih, 29319 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (28 Şubat 2015 tarih, 29281 sayılı Resmi Gazete)


Hazine desteğini haiz olmayan Kredi Garanti Fonu Kefaletlerinin İkinci Grup Teminatlardan Sayılmasına ilişkin olarak Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (14 Şubat 2015 tarih, 29267 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2014/6746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (13 Eylül 2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2013/5374 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (12 Ekim 2013 tarih, 28793 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2013/4485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (08 Nisan 2013 tarih, 28612 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2012/4095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (30 Aralık 2012 tarih, 28513 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2012/2771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (18 Şubat 2012 tarih, 28208 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2011/2016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (3 Temmuz 2011 tarih 27983 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2010/1084 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (11 Kasım 2010 tarih 27756 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2010/406 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (13 Mayıs 2010 tarih 27580 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2010/263 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (10 Nisan 2010 tarih, 27548 sayılı Resmi Gazete)


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (15 Temmuz 2009 tarih, 27289 sayılı Resmi Gazete)


 Kredi Garanti Fonu’nun Kurulmasına İlişkin 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete)


 KGF, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetleri Düzenleyen 4. Maddesi Gereğince Kurumlar Vergisinden Muaftır. (Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde : 4)


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnaları Düzenleyen 17. Maddesinin 4/e Bendi Uyarınca KGF’nin Kredi Teminat İşlemleri Katma Değer Vergisinden İstisna Tutulmuştur. (Katma Değer Vergisi Kanunu, Madde : 17)


488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun İstisnalarını Düzenleyen 9. Maddesine Bağlı 2 Sayılı Tabloda KGF’nin Kredi Teminatı Sağlamak Amacı İle Düzenlediği Kağıtlar Damga Vergisinden İstisna Tutulmuştur. (Damga Vergisi Kanunu, 2 Sayılı Tablo)


492 Sayılı Harçlar Vergisi Kanunu’nun 123. Maddesi Gereğince KGF’nin Kredi Teminatı İşlemleri (Yargı Harçları Hariç) Kanunda Yazılı Harçlardan Müstesnadır. (Harçlar Kanunu, Madde : 123)