İMALATA DAYALI İTHAL İKAMESİ DESTEK PAKETİ

Ürün Açıklaması

Teknoloji Odaklı Sanayii Hamlesi Programı kapsamındaki işletmeler ile İstanbul ili hariç olmak üzere, imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) bölgesel, öncelikli, stratejik veya proje bazlı yatırım teşvik belgesini haiz işletmelerin yatırım harcamalarının finanse edilmesi amacıyla kullanılacak kredilerin teminatlandırılması hedeflenmektedir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Ürün Vadesi

Asgari 6 ay, Azami 24 ay ödemesiz dönem dahil, azami 120 ay

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ

35 Milyon TL

% 90

KOBİ Dışı

250 Milyon TL

%85

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Yatırım kredileri (Finansal Kiralama İşlemleri dahil)

Yararlanıcılara Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranı

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredilerde aşağıdaki faiz oranları aşmamak kaydıyla işlem yapılması beklenmektedir. (Yapılandırma işlemlerinde faiz oranları kendi koşullarında değerlendirilir.) Kredilerin sabit veya değişken faiz oranlı olarak kullandırılması her bir işlem bazında banka tercihine göre belirlenecektir.

  • Sabit Faiz Oranı Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  1. 0-5 yıl vade aralığında kullandırılacak kredilerde (5 yıl dahil) : TLREF+1,50
  1. 5-10 yıl vade aralığında kullandırılacak kredilerde : TLREF+2,50
  • Değişken Faiz Oranı TLREF Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değişken Faiz Oranı: TLREF + 1,00

Ücret ve Komisyon Oranları

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.

Özel Şartlar

  • İşbu kefaletin kullanılabilmesi için işletmelerin Teknoloji Odaklı Sanayii Hamlesi Programı kapsamında olması veya İstanbul ili hariç olmak üzere, imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) bölgesel, öncelikli, stratejik veya proje bazlı yatırım teşvik belgesini haiz olması gerekmektedir.

  • Tek seferde yapılacak 100.000 TL üzeri yatırıma ilişkin harcamalar sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.