Ürün Açıklaması


İmalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile ihracatçı işletmeler başta olmak üzere yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu


İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Kalkınma Yatırım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım


Ürün Vadesi


Yatırım Kredisi: Azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay

İşletme Kredisi: Azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay


Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)
 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.
 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinde
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler
 1. Yatırım Kredisi (**)

*Katılım Bankaları, Debit/Ticari Karta Bağlı olmaksızın katılım bankacılığına uygun yöntemlerle kullandırım yapabilecektir.

** İşbu destek paketi kapsamında, yatırım kredisi kullanan yararlanıcılar kullandıkları yatırım kredisinin %10’unu aşmayacak şekilde yatırım kredisine ilave olarak aynı kredi verenden olmak şartı ile işletme kredisi kullanabilir.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir
 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir

 

Özel Şartlar


 • Yararlanıcının, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl süreyle istihdamını azaltmayacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir.
 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 • Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacaktır.
 • Paket kapsamında kullandırılacak işletme kredisi, yatırım kredisi limitlerine ilave olarak kullandırılabilecektir.
 • Turizm sektörü hariç olmak üzere, arsa ve bina yatırımlarına, ancak makine yatırımı ile birlikte yapılması halinde kefalet verilebilecektir.
 • Kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı, işletmenin planladığı/taahhüt ettiği yatırım tutarının %70’ini aşamayacaktır. Bahse konu yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yapılması durumunda ise kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı YTB'de yer alan yatırım tutarının %70’ini aşamayacaktır.
 • Yararlanıcı tarafından 01.01.2022 tarihinden sonra alınmış Yatırım Teşvik Belgesi ibraz edilmesi halinde yararlanıcı “Yatırım Teşvik Belgesi olan KOBİ ve KOBİ dışı” limitlerinden yararlanılabilecektir.
 • Maaş ödemeleri, vergi-SGK prim ödemeleri, kira ödemeleri, elektronik ürün senetleri (ELÜS), müstahsil makbuzları, e-Fatura ve e-Arşiv fatura dışındaki fatura tiplerinin finansmanı için kullandırılacak krediler ve yanı sıra kredilerin nakit kullandırılan kısmı,  kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler ve savunma sanayiine yönelik faaliyette bulunduklarına dair Savunma Sanayi Başkanlığından tevsik edici yazı alan yararlanıcılara kullandırılan krediler hariç olmak üzere, işbu Paket kapsamdaki kredilere konu faturaların kontrolü Fatura Kayıt Sistemi üzerinden sağlanır.
 • Fatura karşılığı Hazine destekli kefaletler için, Finansal Kurumlar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki fatura kayıt sistemlerinin Hazine destekli kefaletler için oluşturulan bileşkesi “Fatura Kayıt Sistemi” kullanılır.