Kefalet kuruluşları, sunulan hizmetin kamusal niteliği nedeniyle dünyadaki diğer örneklerinde de görülebileceği üzere devlet tarafından sağlanan desteklerin yararlanıcılara ulaştırılması görevini de üstlenmektedir. 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak, yararlanıcıların finansmana erişimine büyük katkı sağlamıştır.


Söz konusu fon 07.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 27.03.2015 tarih 6637 no’lu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye yükseltilmiştir. Sağlanacak Hazine desteğine ilişkin olarak 24.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de 13.05.2015 tarih 2015/7715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.


10.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 31.10.2016 tarih ve 2016/9538 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar” ile Hazine tarafından taahhüt edilen kaynak 25 milyar TL’ye çıkmıştır.


30.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF’ye aktarılan tutar 50 milyar TL’ye çıkmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan 30/03/2020 Tarih Ve 2020/1 Sayılı Kredi Garanti Fonu A.Ş.’Ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokolde 15/01/2023 tarihinde yapılan değişiklik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF’ye aktarılan tutar 100 milyar TL’ye çıkmıştır.