Ürün Açıklaması


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kalkınma Ajansları iş birliği ile yürütülen Ortak Finansman Destek Programı kapsamında, imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere desteklenmeye hak kazanan KOBİ’lerin işletme ve yatırım harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Emlak Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, QNB FinansBank, Şekerbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi


İşletme Kredileri; Azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay vade

Yatırım Kredileri; Azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay vade

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

 

 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı Ürünlerinde
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

 1. Yatırım Kredisi (**)
  1. Taksitli Kredi
  2. Finansal Kiralama dahil Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

*Katılım Bankaları, Debit/Ticari Karta Bağlı olmaksızın katılım bankacılığına uygun yöntemlerle kullandırım yapabilecektir.

** İşbu destek paketi kapsamında, yatırım kredisi kullanan yararlanıcılar kullandıkları yatırım kredisinin %10’unu aşmayacak şekilde yatırım kredisine ilave olarak aynı Kredi Verenden olmak şartı ile işletme kredisi kullanabilir.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 •  

 • Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir.

 

Özel Şartlar


 • Paketten KOSGEB ve Kalkınma Ajansları iş birliği ile yürütülen ortak finansman destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan KOBİ’ler yararlanabilecektir.
 •  

 • Yararlanıcılar ortak finansman destek programı kapsamında finansman desteği aldığını, ilgili Kurumlardan (KOSGEB/Kalkınma Ajansları) alacağı e-imzalı yazı ile Kredi Verene bildirecektir.
 •  

 • Paket kapsamında krediler arsa ve bina yatırımları için kullanılmayacaktır.
 •  

 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir (İşletme kredisi, aynı Kredi Veren tarafından kullandırılacaktır).
 •  

 • Paket kapsamında kullandırılacak işletme kredisi, yatırım kredisi limitlerine ilave olarak kullandırılabilecektir.