Ürün Açıklaması

Kurumumuzca Bankalardan yoğun bir şekilde alınan kefalet limiti taleplerini karşılayabilmek ve KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlılığını temin etmek amacıyla, Kurumumuz özkaynaklarından verilmek üzere ayrı bir paket olarak 2,5 milyar TL kredi hacmi ile KGF Destek Kredisi 2 programı oluşturulacaktır.

 

Hedeflenen Kefalet Hacmi: 6 milyar TL

Başvuru Süresi: 31.05.2022’ye kadar

Tazmin Üst Limiti: % 7

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF Özkaynak

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Emlak Katılım, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi

Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 48 ay

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Yararlanıcılara Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranı

Kredi politikaları çerçevesinde Kredi Verenlerce serbestçe belirlenebilecektir.

 

Ücret ve Komisyon Oranları

  • Kredi Veren, program kapsamında talepte bulunacağı her bir yeni kefalet başvurusu veya yapılandırma/yeniden vadelendirme başvurusu için işlem başına kefalet tutarlarına göre 1 Milyon TL’ye kadar 500 TL, 1-2 Milyon arası 1.000 TL, 2-3 Milyon arası 1.500 TL başvuru ücretini nezdindeki Kurum hesabına yatıracaktır. Herhangi bir sebeple yararlanıcının portföye dahil edilmemesi, yapılandırma işleminden vazgeçilmesi durumunda tahsil edilen başvuru ücreti iade edilmeyecektir.

 

 

Özel Şartlar

  • Program kapsamındaki kefalet talepleri sadece TL para cinsinden yapılacaktır.

 

  • Bu program kapsamında, portföye dahil edilme süresinin sonu olan 31.05.2022 tarihinden sonra kredi kullandırılamaz.

 

  • Yalnızca yeni ve ilave kredi kullandırımı yapılacaktır.

 

  • Bu paket kapsamındaki krediler:

 

  • Döviz, altın ve mücevherat finansmanında,
  • Portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda,
  • Herhangi bir kredi verende herhangi bir yatırım aracında,

 

kullanılamaz. Yalnızca kredi alınan bankada, harcama yapılıncaya kadar vadeli/vadesiz mevduat olarak değerlendirilebilir.

 

Yukarıda belirtilen konulara aykırılığın tespiti halinde kredinin kullanılmayan bölümü için kefalet hükümsüzdür.

 

  • Kredi Verenler tarafından sadece yeni ve ilave kredi kullandırımları için Kurum kefaleti talep edilebilecektir. Yararlanıcıya kullandırılacak krediler, firma ve grup firması risklerinin kapatılmasında da kullanılamayacaktır. Bu maddedeki düzenlemelere aykırılık halinde sözkonusu kefaletler, kefaletin tahsis tarihinden itibaren hükümsüz kalır. Kredi Veren bu kapsamdaki kefaletler için yapılan tazmin ödemelerini Kurumun ilk yazılı bildirimi üzerine ayrıca bir ihtar ve  mahkeme kararına gerek olmaksızın tazmin tarihinden itibaren %20 Faizi ile birlikte Kuruma doğrudan öder.  

 

  • Kurum, Kredi Veren tarafından KOBIT üzerinden başvuru girişi yapılan yararlanıcı ile ilgili kredi değerliliği yönünden yapacağı kontrol sonrasında krediyi portföye dahil edip etmeme hakkını saklı tutar. Kredi Veren ancak tüm kriterlere uygun işlemler için başvuruda bulunabilir. Kurum’un başvuruyu Portföye dahil etmesi kriterlere uyumun teyidi anlamına gelmez.