Ürün Açıklaması


Makine imalatı, elektrik-elektronik sektörü, elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı, elektrik motoru-jeneratör ve ekipmanları imalatı, kablolamada kullanılan tel ve kablo imalatı, ilaç ve medikal sektörü, otomotiv tedarik sanayi, kimyasal madde imalatı, cam ve toprak sanayi (sadece yeşil dönüşüme yönelik yatırımlar), demiryolu yük taşımacılığı (elektrikli lokomotif yatırımları) sektörlerinde faaliyet gösteren tüm KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Kalkınma Yatırım Bankası,Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım

 

Ürün Vadesi


Yatırım kredisi için;

-Azami 24 ay ödemesiz dönem

-Azami 120 ay vade (ödemesiz dönem dahil)

İşletme Kredisi için;

-Azami 12 ay ödemesiz dönem

-Azami 48 ay vade (ödemesiz dönem dahil)

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

 

 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinde
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

 1. Yatırım Kredisi (**)
  1. Taksitli Kredi
  2. Finansal Kiralama dahil Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

*Katılım Bankaları, Debit/Ticari Karta Bağlı olmaksızın katılım bankacılığına uygun yöntemlerle kullandırım yapabilecektir.

** İşbu destek paketi kapsamında, yatırım kredisi kullanan yararlanıcılar kullandıkları yatırım kredisinin %25’ini aşmayacak şekilde yatırım kredisine ilave olarak aynı kredi verenden olmak şartı ile işletme kredisi kullanabilir.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir

 

Özel Şartlar


 • Kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı, işletmenin planladığı/taahhüt ettiği yatırım tutarının %70’ini aşamayacaktır. Bahse konu yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yapılması durumunda ise kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı YTB'de yer alan yatırım tutarının %70’ini aşamayacaktır.

   

 • Yararlanıcının, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl süreyle istihdamını azaltmayacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir.
 •  

 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 •  

 • Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacaktır.
 •  

 • Maaş ödemeleri, vergi-SGK prim ödemeleri, kira ödemeleri, elektronik ürün senetleri (ELÜS), müstahsil makbuzları, e-Fatura ve e-Arşiv fatura dışındaki fatura tiplerinin finansmanı için kullandırılacak krediler ve yanı sıra kredilerin nakit kullandırılan kısmı,  kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler ve savunma sanayiine yönelik faaliyette bulunduklarına dair Savunma Sanayi Başkanlığından tevsik edici yazı alan yararlanıcılara kullandırılan krediler hariç olmak üzere, işbu Paket kapsamdaki kredilere konu faturaların kontrolü Fatura Kayıt Sistemi üzerinden sağlanır.

 

 • Fatura karşılığı Hazine destekli kefaletler için, Finansal Kurumlar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki fatura kayıt sistemlerinin Hazine destekli kefaletler için oluşturulan bileşkesi “Fatura Kayıt Sistemi” kullanılır.