Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir. Gerçek kişi yararlanıcılara 31.12.2020 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır.


Covid 19 salgınından dolayı vatandaşların finansal durumlarında yaşanabilecek olumsuzlukların karşısında kredi yoluyla finansman desteği sağlanması hedeflenmektedir.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım BankasıÜrün Vadesi

Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil, kredi vadesi azami 36 aydır.

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Özel Şartlar

  • Kamu Bankalarındaki Sübvansiyonlu Krediler dahil olmak üzere tüm bankalarda açık kurumsal kredi riski olan veya Hazine Kefaletli kredi kullanmış olan Esnaf, Çiftçiler ve Şahıs firmaları ile halihazırda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs veya kredi imkanlarından yararlanmaya devam eden öğrenciler kapsam dışındadır.
  • Yararlanıcının açık banka- varlık yönetim şirketi takip kaydı ile açık çek-açık protestolu senedi olmamalıdır.
  • Eşlerden yalnızca biri kullanabilir.

 

 

Ücret ve Komisyon

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,75’i oranında Bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir. 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilen yapılandırmalarda, Hazine kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin 6 aydan fazla uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
  • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

 

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

  • Hazine destekli kefalet mevzuatı gereği genel kriterler bu limit için de geçerlidir.