SOĞUK HAVA ÜNİTESİ VE FRİGORİFİK ARAÇLAR DESTEK PAKETİ

Ürün Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliğine istinaden Yerli Malı Belgesine sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç finansmanı özelinde KOBİ’lerin finansmana erişimine destek olunması hedeflenmektedir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Vakıf Leasing, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Deniz Finansal Kiralama

Ürün Vadesi

Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ

6,75 Milyon TL

% 90

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Yatırım kredileri (Finansal Kiralama İşlemleri dahil)

Ücret ve Komisyon Oranları

KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,35’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.

Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak, kredi tutarının azami % 0,35’i oranında komisyon tahsil edebilir.

Özel Şartlar

  • Yatırımlar sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek, bu belgeler yalnızca soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç alımına yönelik olacaktır.
  • Yalnızca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliğine istinaden Yerli Malı Belgesine sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç yatırımları kapsam dahilindedir.