Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir.

TOBB üyesi işletmelere uygun koşullarda likidite sağlanması hedeflenmektedir.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Denizbank A.Ş.Ürün Vadesi

Azami 20 ay vadeli olup, ödemesiz dönem azami 8 aydır.

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Ücret ve Komisyon

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,75’i oranında Bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir. 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilen yapılandırmalarda, Hazine kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin 6 aydan fazla uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
  • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kredi tutarının azami %0,3’ü oranına kadar komisyon tahsil edebilir.
  • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

  • Hazine destekli kefalet mevzuatı gereği genel kriterler bu limit için de geçerlidir.
  • TOBB Nefes Kredisi kapsamında TOBB Üyesi; Ticaret Odası Üyeleri, Sanayi Odası Üyeleri, Deniz Ticaret Odası Üyeleri ve Ticaret Borsası Üyeleri yararlanabilir. Oda-borsa üyesi olsa dahi Tarım Kredi Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, Döviz Büfeleri, Faktoring Şirketleri yararlanamamaktadır.