Ürün Açıklaması


KOBİ ve KOBİ dışı firmaların maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanarak faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Emlak Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım

 

Ürün Vadesi


Azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 24 ay

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

 

 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

*Katılım Bankaları, Debit/Ticari Karta Bağlı olmaksızın katılım bankacılığına uygun yöntemlerle kullandırım yapabilecektir.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir

 

Özel Şartlar


 • Yararlanıcının, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl süreyle istihdamını azaltmayacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir.
 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 • Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacaktır.
 • Maaş ödemeleri, vergi-SGK prim ödemeleri, kira ödemeleri, elektronik ürün senetleri (ELÜS), müstahsil makbuzları, e-Fatura ve e-Arşiv fatura dışındaki fatura tiplerinin finansmanı için kullandırılacak krediler ve yanı sıra kredilerin nakit kullandırılan kısmı,  kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler ve savunma sanayiine yönelik faaliyette bulunduklarına dair Savunma Sanayi Başkanlığından tevsik edici yazı alan yararlanıcılara kullandırılan krediler hariç olmak üzere, işbu Paket kapsamdaki kredilere konu faturaların kontrolü Fatura Kayıt Sistemi üzerinden sağlanır.
 • Fatura karşılığı Hazine destekli kefaletler için, Finansal Kurumlar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki fatura kayıt sistemlerinin Hazine destekli kefaletler için oluşturulan bileşkesi “Fatura Kayıt Sistemi” kullanılır.