Ürün Açıklaması


İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinin [büyük veri, yapay zeka (AI), endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), bulut bilişim ve platform hizmetlerinin temini vb.] tamamlanmasına yönelik finansman desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Emlak Katılım Bankası,Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,  Vakıfbank ,Vakıf Katılım Bankası,Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası,Ziraat Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi


İşletme Kredisi Azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 30 ay

Yatırım Kredisi Azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 48 ay

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

 

 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinde
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

 1. Yatırım Kredisi (**)
  1. Taksitli kredi
  2. Finansal Kiralama dahil Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

* İşbu destek paketi kapsamında, yatırım kredisi kullanan yararlanıcılar kullandıkları yatırım kredisinin %10’unu aşmayacak şekilde yatırım kredisine ilave olarak aynı kredi verenden olmak şartı ile işletme kredisi kullanabilir. 

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.

 

 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir

Özel Şartlar


 • Yararlanıcının, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl süreyle istihdamını azaltmayacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir.
 • Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacaktır.
 • Yararlanıcının toplam yatırım tutarının azami %70’i kadar yatırım kredisi kullandırılabilecektir. Bu doğrultuda, kefalet başvuru ekranlarında, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımlar için istenen ilave bilgiler dahil olmak üzere, yatırıma ilişkin tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir. Ayrıca yatırıma ilişkin fizibilite raporu/fatura ya da taahhüdün Kredi Veren tarafından KOBİT’e yüklenmesi gerekmektedir
 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.