Ürün Açıklaması


İhracatçı veya döviz kazandırıcı hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı firmalara kullandırılmak üzere mevcut ihracatçı firma sayısının ve gerçekleştirilen ihracat hacimlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Emlak Katılım Bankası, Garanti Bankası Halkbank,ING, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB FinansBank, Şekerbank, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Ürün Vadesi


İşletme Kredileri; Azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay vade

Yatırım Kredileri; Azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay vade

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Not: Reeskont kredileri için kefalet oranı %100 olarak uygulanır.

 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Nakdi Krediler 
  • Taksitli Kredi
  • Spot Kredi
  • Rotatif Kredi
  • Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı
  • Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler 
 1. Gayrinakdi Krediler (**)(***)

* Kredi Veren kaynaklı ihracatçılara veya döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara sağlanan kredilere bu kredilerin TL/Yabancı para taahhütlü olması şartıyla kefalet sağlanır. Turizm firmalarına sağlanan kefaletlerde bu koşul aranmaz.

** Sadece Eximbank’a hitaben Reeskont kredileri için düzenlenecek teminat mektupları

*** Gayrinakdi kredi kullandırımlarında Kredi Veren, %1 komisyon dışında ayrıca bir teminat mektubu komisyonu almayacaktır.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 •  

 • Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.

 

Özel Şartlar


 • Paket kapsamında kullandırılacak reeskont kredileri için kefalet oranı %100 olarak uygulanır.
 •  

 • Paket kapsamında TL ve YP kredi kullandırımı yapılabilecektir.
 •  

 • Yararlanıcının, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl süreyle istihdamını azaltmayacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir.
 •  

 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 •