Ürün Açıklaması


4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında, kredi başvuru tarihinden azami 30 iş günü önce; yapı denetim kuruluşlarınca tespit edilen ve İlgili İdare tarafından onaylanan seviyeye göre asgari %30’u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, TEB, Türkiye İş Bankası, Denizbank,

 

Ürün Vadesi


Azami 36 ay vade (ödemesiz dönem dahil)

Azami 6 ay ödemesiz dönem

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)
 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.
 1. İşletme Kredisi/ Murabaha
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünleri
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

Ücret ve Komisyon Oranları


 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.

 

Özel Şartlar


 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında, kredi başvuru tarihinden azami 30 iş günü önce; yapı denetim kuruluşlarınca tespit edilen ve İlgili İdare tarafından onaylanan seviyeye göre asgari %30’u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla finansman sağlanır.
 • Yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düşen arsa bölümünün veya konutların en az %20’sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerekir. Satışı yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacaktır.
 • İnşaat projesine konut başına azami 500.000 TL kredi kullandırılabilecektir.
 • Yararlanıcıya tahsis edilen kredinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 • Nakit olarak sağlanan kredi dışında kalan kredi bölümü için tek seferde yapılacak 20.000 TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.
 • İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketinde son kredi kullanım tarihi 31.12.2022’dir.