Kefalet değerlendirme süreçleri aşağıdaki gibidir:

 

Özkaynak Kefaletleri

 

  1. Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler aracılığı ile);
  • Portföy Garanti Sistemi (PGS)
  • Portföy Limit Sistemi (PLS)
  1. Doğrudan Kefalet (Eximbank, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

 

Hazine Destekli Kefaletler

 

  1. Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler aracılığı ile);
  • Portföy Garanti Sistemi (PGS)
  • Portföy Limit Sistemi (PLS)

 

Hazine Müsteşarlığı desteği ile verilen kefaletlerde KGF bankalardan ayrı bir mali istihbarat süreci yürütmemektedir. Banka üzerinden gelen kefalet taleplerini kredi değerliliği bakımından inceleyerek karara bağlamaktadır. Buna karşılık sermayesinden verdiği özkaynak kefaletlerinde Kredi Verenlerden ayrı olarak, uzmanlar ve kredi derecelendirme sistemi (KOBİS) vasıtasıyla işletmelerin kredi değerliliği araştırılmaktadır.