Her bir kefalet talebi münferit olarak değerlendirilerek sonuçlanmaktadır. Aynı firmanın daha önce onaylanmış herhangi bir kefalet (Özkaynak veya Hazine kaynaklı) talebinin bulunması, tüm kefalet taleplerinin olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir.