İşletme, KGF tarafından onaylanan kefalet limitini kullanım süresi içerisinde kısım kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defada da kullanabilir. Ayrıca işletme, KGF tarafından bir işletme başına tahsis edilebilecek azami limit için kefalet talebinde bulunmak yerine ihtiyacına göre zaman içerisinde peyderpey kefalet talebinde bulunabilir.