Kefalet mektubu gönderildikten sonra kredi tutarının değiştirilmek istenmesi durumunda, bu talep ve yeni kredi tutarı KGF Şubeleri ve ilgili birimlerimize e-posta ile bildirilmeli, hazırlanan mektup iptal edilerek talep edilen tutar üzerinden yeniden düzenlenmelidir.