Kredi kullandırımı yapılmamışsa eğer ana limitleri aşmamak kaydıyla tahsis revizesi yapılabilir. Kullandırım söz konusuysa tahsis revizesi yapılamaz. İlave limit tahsisi için yeni talep gönderilerek başvuruda bulunulması gerekir.