Kurum, Özkaynaktan Bankalara verilen kefaletlerde KOBİ’den her talep için ayrı ayrı bir kereye mahsus olmak üzere başvuru esnasında kefalet tutarı 1.000.000 (birmilyon) TL’ye  kadar olan başvurular için 500 (beşyüz) TL, 1.000.000 (birmilyon) ile 3.000.000 (üçmilyon) TL arasındaki başvurular için ise 1.000 (bin) TL başvuru ücreti alır.

KGF tarafından KOBİ’den tahsil edilecek kefalet komisyon oranları, verilen kefalet tutarı üzerinden,

• Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında %1,

• Diğer tüm nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin kefaletlerde %2 olarak uygulanır.

Kurum, Hazine destekli kaynaklardan verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (onbinde üç) komisyon tahsil eder. Başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %1 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir, bu tutarın %3’ü gelir olarak Kuruma bırakılır.

Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

Kredilerin vadesinden önce kapatılmış olması halinde komisyon iadesi yapılmaz.