KGF’nin kuruluş amaçlarından biri de girişimciliği geliştirmek ve yapılacak inceleme sonucunda olumlu değerlendirilen yeni kurulmuş işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Yapılan başvurularda işletme için asgari faaliyet süresi şartı aranmamaktadır.